ПОЉА БР. Polja 536 latinica-189-192
година

Ликовни лајтмотив