ПОЉА БР. Polja 537 latinica-122-131
година

Ликовни лајтмотив