ПОЉА БР. Polja 537 latinica-155-157
година

Ликовни лајтмотив