ПОЉА БР. Polja 537 latinica-161-165
година

Ликовни лајтмотив