ПОЉА БР. Ilustracije Polja 539 5
година

Ликовни лајтмотив