ПОЉА БР. Ilustracije Polja 539 8
година

Ликовни лајтмотив