ПОЉА БР. Korice Polja 540 prednja
година

Ликовни лајтмотив