ПОЉА БР. Polja 540 latinica-151-163
година

Ликовни лајтмотив