ПОЉА БР. Polja 540 latinica-164-166
година

Ликовни лајтмотив