ПОЉА БР. Polja 540 latinica-182-185
година

Ликовни лајтмотив