ПОЉА БР. Polja 540 latinica-189-192
година

Ликовни лајтмотив