ПОЉА БР. Ilustracije Polja 541 8
година

Ликовни лајтмотив