ПОЉА БР. Polja 541 latinica-142-151
година

Ликовни лајтмотив