ПОЉА БР. Polja 542 korice prednja
година

Ликовни лајтмотив