ПОЉА БР. Polja 542 latinica-151-157
година

Ликовни лајтмотив