ПОЉА БР. Polja 542 prednja
година

Ликовни лајтмотив