ПОЉА БР. Polja 543 latinica-154-156
година

Ликовни лајтмотив