ПОЉА БР. Polja-544-latinica-124-130
година

Ликовни лајтмотив