ПОЉА БР. Polja-544-latinica-131-138
година

Ликовни лајтмотив