ПОЉА БР. Polja-544-latinica-157-160
година

Ликовни лајтмотив