ПОЉА БР. Polja-544-latinica-164-167
година

Ликовни лајтмотив