ПОЉА БР. Polja-544-latinica-171-173
година

Ликовни лајтмотив