ПОЉА БР. Polja-544-latinica-28-32
година

Ликовни лајтмотив