ПОЉА БР. Polja-544-latinica-33-34
година

Ликовни лајтмотив