ПОЉА БР. Polja-544-latinica-35-41
година

Ликовни лајтмотив