ПОЉА БР. Polja-544-latinica-54-56
година

Ликовни лајтмотив