ПОЉА БР. Polja-544-latinica-61-67
година

Ликовни лајтмотив