ПОЉА БР. Polja-544-latinica-72-76
година

Ликовни лајтмотив