ПОЉА БР. Polja-544-latinica-98-102
година

Ликовни лајтмотив