ПОЉА БР. Polja 547 latinica-122-127
година

Ликовни лајтмотив