ПОЉА БР. Polja 547 latinica-251-253
година

Ликовни лајтмотив