Dejan Vukićević

Dejan Vukićević (1965, Kraljevo), diplomirao je svetsku književnost, magistrirao i doktorirao bibliotekarstvo i informatiku na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Objavio knjige priča: Korota (1998), Aleja bizarnih kipova (2002) i Omama (2007), kao i romane Bodilo (2005) i Cerebrum (2012).
Nekoliko njegovih priča prevedeno je na poljski, španski, slovenački, mađarski i rumunski, a zbirke Omama i Aleja bizarnih kipova prevedene su na poljski.
Zaposlen je u Narodnoj biblioteci Srbije.

[email protected]