Ђорђе Деспић

Ђорђе Деспић (1968, Ужице), докторирао је на Одсеку за српску књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду, где ради као ванредни професор.

Објављене књиге (критике, есеји, студије):

Аксиолошки изазови (2000)

Спирални трагови – критике и есеји о српском песништву (2005)

Порекло песме – потенцијал интертекстуалности у поезији Миодрага Павловића (2008)

Преживети у тексту – критике и есеји о српској прози (2011)

Тумач и песма – есејистика Миодрага Павловића (2021)

Песничке књиге:

Песме и други ожиљци (2018, Награда ,,Милош Црњански“)

Аутохипноза (2021, Награда „Бранко Миљковић“)