Dragan Jovanović Danilov

Dragan Jovanović Danilov rođen je 1960. godine u Požegi.

Autor je sledećih knjiga:

Poezija:

Euharistija (1990)

Enigme noći (1991)

Pentagram srca (1992),

Kuća Bahove muzike (1993)

Živi pergament (1994)

Evropa pod snegom (1995)

Pantokr(e)ator (1997)

Glava harfe (s Divnom Vuksanović, 1998)

Alkoholi s juga (1999)

Koncert za nikog (2001)

Homer predgrađa (2003)

Gnezdo nad ponorom (2005)

Memoari peska (2008)

Moja tačna priviđenja (2010)

Kad nevine duše odlaze (2011)

Vino s vulkana (2012)

Simetrija vrtloga (2014)

Govoriti s vodopadima (2016)

Um podivljale reke (2018)

 

Romani:

Almanah peščanih dina (1996)

Ikonostas na kraju sveta (1998)

Otac ledenih brda (2009)

Talasi beogradskog mora (2013)

Šta sneg priča (2016)

 

Knjiga autopoetičkih eseja:

Srce okeana (1999)