Ивана Велимирац

Ивана Велимирац (Београд, 1976)
Песникиња и преводилац.
За прву књигу поезије Древни дечак (2003) добила је Бранкову награду.
За превод романа са француског језика Надлештво за баште и рибњаке Д. Декоена добила је Награду „Бранко Јелић“ (2019).