ПОЉА БР. Korice Kuburic prednja
година

Ликовни лајтмотив