Nemanja Mitrović

Nemanja Mitrović (1960, Pariz), objavio je sledeće knjige proze: San rata (1981), Rase (1983), U znaku ribe (1987), Duše i stvari (1988), Priče za oči (1990), Grad pored sveta (1994), Pesma iz mora (1995), Izabrane priče (1999), Vrata na dnu (2000), Scenario za san (2003), Nerasvetlјeni Svetozarov nestanak (2004), Predanja sa Meseca (2005), Drug Petar Pan (2006), Tamna strana Sunca (2006), Bajke s Venere (2007), Kraj plavih reka (2007), Luda cara Troglava (2008), Rim ili mir (2009), Romansa sa Vevericom (2010), Škrinja kralјice Teute (2012), Pod garom zvezda (2013); knjige poezije: Strah od svega (1996), Crtam po mraku (2004), Pare ili život (2006), Voda u prahu (2008), Zima u raju (2014).

Pesme i priče su mu uvršćene u preko trideset proznih i pesničkih antologija. Priče su mu prevedene na nekoliko jezika. Ilustrovao je književne listove, časopise i knjige. Živi u Beogradu kao slobodan umetnik.