Slobodan Tišma

Slobodan Tišma je rođen 1946. godine u Staroj Pazovi. Živi u Novom Sadu. U mladosti se bavio pisanjem poezije, konceptualnom umetnošću i rok muzikom. Nekoliko godina je živeo u Beogradu. Do sada je objavio sledeće knjige: Marinizmi (poezija), 1995; Vrt kao to (poezija), 1997; Blues diary (pesnički dnevnik), 2001; Urvidek (priče), 2005; Pjesme (poezija), 2007; Quattro stagioni (roman). Godine 2011, objavljuje roman Bernardijeva soba (izdavač Kulturni centar Novog Sada), za koji dobija NIN-ovu nagradu 2012.