Valter Benjamin

Valter Benjamin (Walter Bendix Schönflies Benjamin; 1892, Berlin – 1940, Portbou, Španija), nemački intelektualac (filozof, teoretičar kulture, sociolog, književni kritičar, prevodilac i esejista) jevrejskog porekla koji spada u grupu intelektualaca okuplјenih oko Frankfurtske škole kritičke teorije. Njegovo najpoznatije delo je Umetnost u doba tehničke reprodukcije (Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit) objavljeno 1936. godine. Godine 1902. upisao je Kaiser Fridrih školu, a srednju školu završio je 10 godina posle toga. Godine 1912. upisao se na Univerzitet u Frajburgu, ali nakon završetka letnjeg semestra, upisao se na Univerzitet u Berlinu, nastavljajući da studira psihologiju. Godine 1914, pred početak Prvog svetskog rata, počeo je da prevodi dela Šarla Bodlera. Naredne godine preselio se u Minhen i nastavio studije na Univerzitetu u Minhenu gde je upoznao Rajnera M. Rilkea i Geršoma Šolema. Godine 1917. prebacio se na Univerzitet u Bernu, gde je upoznao, tada buduću suprugu, Doru Sofiju Polak. Imali su sina Stefana Rafaela. Vratio se da živi sa roditeljima u Berlinu. Godine 1932, kada je Adolf Hitler preuzimao mesto kancelara Nemačke, preselio se na Ibisu, gde je živeo nekoliko meseci, a zatim u Nicu gde je izvršio samoubistvo. Poznatija dela Kritika nasilјa (Zur Kritik der Gewalt, 1921), Jednosmerna ulica (Einbahnstraße, 1928), Berlinsko detinjstvo (Berliner Kindheit um 1900, 1950), O fotografiji i umetnosti (1936).