ПОЉА БР. Jean Pierre Fye
година

Ликовни лајтмотив