Zoran M. Bundalo

Zoran M. Bundalo (1947, Sarajevo – 2019, Beograd), obrazovanje je sticao u Valjevu, Zemunu i na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Dobitnik je „Brankove nagrade“ za 1974. godinu. Protomajstor je Hrama Sv. Arhanđela Mihaila u Jabučju. Objavljene knjige: V. H. Odn, Pesme (izbor i prevod, u saradnji sa S. Mitrovićem, 1972), Liv (1974), Poslednji silazak (1983), Na stavama svetla i tame (1995), Sa vrška usana (2000), Traktat o senci (2000), Vuk Krnjević, Zapretani hram (izbor i predgovor, 2005), Sveopšta zemlja (2007), Vistan Hju Odn, Ispod Sirijusa (izbor, prevod i predgovor, 2012) i Sitnine (2014).