ПОЉА БР. 11. Eden foh Horvat
година

Ликовни лајтмотив