ПОЉА БР. 12. omladina_bez_boga_vv
година

Ликовни лајтмотив