ПОЉА БР. Vasic korice prednja
година

Ликовни лајтмотив