O knjizi „Ostatak života“

Mahmud Derviš se svojim prvim zbirkama proslavio kao „pesnik otpora“. Noć izgnanstva, trenutak kada je njegovo detinjstvo nasilno prekinuto i kada je izgubio dom, ostaće centralno mesto u njegovom životu i u njegovoj poeziji. U prvim zbirkama, kada je svest o tome tek provalila u poeziju, stihovi bujaju nemirom i snagom noseći sobom romantizam. Najbolje delo „pesnika otpora“ će ostati pesma „Lična karta“ i Palestinci će do kraja Derviševog života očekivati bar još jednu takvu pesmu da njome opet, za kratko, odahnu.
U drugoj polovini svog stvaralaštva, izvan ovih užih nacionalnih okvira, on piše poeziju za svakog čoveka, a budući zaokupljen pitanjem smrti, izuzetno slavi trenutak i sve one fine male stvari na koje ne pada svetlo u tmini svakodnevice. Mahmud Derviš je jedan od retkih arapskih pesnika na čijim poetskim večerima, i u dvadeset prvom veku, nikada nema dovoljno mesta za svu njegovu publiku.
(Tatjana Botić)