LANA BASTAŠIĆ, POLJA 503

Lana Bastašić čita priču „Kiselina“, objavljenu u časopisu „Polja“ br. 503 (januar/februar 2017)