Maja Solar, Polja 502

Maja Solar čita pesme “Kad je penzija mala”, “Kad jebena psihologija postane politika”, “CV”, “Godine 1936.” i “Ekonomija klasne patnje, ili kako mi ide na živce kad se kaže da i kapitalista pati” objavljene u časopisu “Polja” br. 502 (novembar/decembar 2017)