Maja Solar, Polja 502

Maja Solar čita pesme „Kad je penzija mala“, „Kad jebena psihologija postane politika“, „CV“, „Godine 1936.“ i „Ekonomija klasne patnje, ili kako mi ide na živce kad se kaže da i kapitalista pati“ objavljene u časopisu „Polja“ br. 502 (novembar/decembar 2017)