ПОЉА БР. 02-anagram-proza-19
година

Ликовни лајтмотив