ПОЉА БР. 06-prosefest-03
година

Ликовни лајтмотив