ПОЉА БР. 06-prosefest-07
година

Ликовни лајтмотив